پیش ثبت نام کلاس دهم

اینجانب با تکمیل این فرم اعلام می دارم که با مطالعه کامل قوانین ثبت نام در سایت آشنایی داشته و خواهان ثبت نام در کلاس دهم هنرستان غیر دولتی نوآوران می باشم. و با تیک زدن این فرم مسول پذیرش قوانین ومقررات آموزش وپرورش در ثبت نام پایه دهم می باشم وصحت اطلاعات وارده را تایید می کنم. 

قوانین فوق را بطور کامل مطالعه نموده و به تابعیت از آنها پایبند می باشم .